Nabavke javne rasvete, izgradnje puteva i vozila moraju da ispunjavaju ekološke standarde – Mondo

Od ove godine, zahvaljujući novoj funkcionalnosti Portala javnih nabavki, Kancelarija za javne nabavke počela je da prati primenu zelenih kriterijuma u postupcima, pa je tako u 2021. zabeleženo 650 zelenih nabavki.

Nikola Komšić.jpgIzvor: Promo/Nemanja Jovanović

Iako podatak govori da je primena ekoloških aspekata tek u začetku, ovo je još uvek jako mali broj postupka, uzimajući u obzir da je u 2021. zaključeno ukupno 182.998 ugovora. Kako bi se podstakla njihova veća primena, neophodno je odrediti oblasti u kojima bi postavljanje ekoloških kriterijuma bilo obavezno, smatra NALED.

Prema dostupnim podacima iz Izveštaja o javnim nabavkama za 2021, najčešći predmeti nabavki u kojima su korišćeni ekološki aspekti su bila vozila, kancelarijski i laboratorijski materijali, računarska oprema, rasveta, građevinski materijal, usluge čišćenja i hemijska sredstva. Uvođenje obavezne primene zelenih kriterijuma bilo bi korisno u oblastima u kojima postoji veliki uticaj na životnu sredinu, kao što su izgradnja javne infrastrukture, upravljanje otpadom, energetika, komunalne usluge poput grejanja i vodovoda i sl.

U Analizi stanja zelenih javnih nabavki, koju je izradio NALED, u okviru projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog razvoja“, koji podržava Švedska agencija za međunarodnu saradnju (Sida), kao najvažniji naručioci prepoznati su Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine. Izvršen je uvid u 200 postupaka navedenih naručilaca koje su sprovedene tokom 2020, a analiza je pokazala da nijedna od ovih nabavki nije bila „zelena“.

– Ovakav podatak pokazuje da je neophodno preduzeti dodatne mere kako bi se zelene nabavke omasovile, jer trenutno naš Zakon propisuje samo mogućnost naručiocima da koriste druge kriterijume osim cene. Slovenija je to rešila tako što je odredila predmete u kojima je obavezna primena ekoloških kriterijuma. Ovo je rezultiralo da uprkos dominantom učešću cene kao odlučujućeg faktora, zelene nabavke steknu značajan udeo u ukupnom broju dodeljenih ugovora. Prema poslednjim dostupnim podacima za 2020, u Sloveniji je dodeljen 4.361 ugovor za zelene javne nabavke, što je 25,85% od ukupnog broja (16.872), a njihova vrednost iznosila je 752 miliona evra – kaže koordinator za regulatornu reformu u NALED-u Nikola Komšić.

Pošto je Srbija slična Sloveniji po broju tendera na kojima cena bude odlučujući kriterijum za izbor ponude, preporuka je da se i kod nas propišu obaveze naručiocima da sprovedu zelene javne nabavke za određene kategorije, kao jedini način da se one koriste kao instrument za zaštitu životne sredine.

U okviru Analize stanja zelenih javnih nabavki, fazni pristup preporučen je kao najbolji način za uvođenje zelenih javnih nabavki, tj. da se postepeno povećava broj oblasti u kojima je obavezna primena zelenih kriterijuma, uz istovremeno organizovanje obuka za primenu drugih kriterijuma osim cene.

Kao prvi korak, NALED će u okviru Programa za razvoj cirkularne ekonomije, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine izraditi Vodiče za primenu zelenih kriterijuma za 5 predmeta nabavki – javna rasveta, asfaltiranje puteva, izgradnja i rekonstrukcija poslovnih zgrada, nabavka vozila i nabavka kancelarijskog materijala.

Kada je u pitanju primena zelenih kriterijuma u zemljama Evropske unije, ističe se Holandija, koja je još 2010. postavila cilj da javne nabavke moraju biti 100% održive. Od 2015. uvedene su obavezne eko nabavke za 45 grupa proizvoda. Takođe, u Holandiji se godinama sprovode javne nabavke inovacija kako bi se razvili inovativni proizvodi, usluge ili radovi koji doprinose realizaciji održivog razvoja.

Primera radi, u Holandiji je sprovedena nabavka asfaltiranja puta primenom novog inovativnog materijala koji smanjuje zagrevanje asfalta. Tu je i primer primene partnerstva za inovacije gde je ponuđač imao obavezu da sarađuje sa startup-om, kako bi razvili inovativne tehnologije za izgradnju zelenih, održivih osnovnih škola.

https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1684511/Nabavke-javne-rasvete-izgradnje-puteva-i-vozila-moraju-da-ispunjavaju-ekoloske-standarde.html