Preduzeće Agro-Hemik iz Ljiga osnovano je 1992. godine i pretežno se bavi prevozom materijala za izgradnju puteva u Srbiji i zemljama u okruženju. U toku dugogodišnjeg rada i iskustva, specijalizovali smo se za prevoz kamenih agregata, kamena, šljunka, peska i ugradnju istih. Takođe prevozimo praškaste materijale, filer, cement, kreč, kvarcni pesak, itd.

Jedan od najdugotrajnijih saradnika naše firme je Štrabag doo Beograd, poslovnica najveće  austrijske građevinske firma sa sedištem u Beču, angažovana na brojnim projektima u Srbiji, sa kojom sarađujemo od 2011. godine do danas.

2014 godine smo izveli radove na izgradnji novog koloseka pruge Pančevo – Beograd za preduzeće Energoprojekt Beograd. Iste godine Agro-Hemik je angažovan od strane preduzeća JKP Putevi Kraljevo za potrebe komunalnog preduzeća Opštine Kraljevo.
Od 2014. do 2016. godine Agro-Hemik je angažovan na izgradnji Koridora 10 u okviru saradnje sa firmom Az Virt doo Beograd.
2015. Godine Agro-Hemik je izvršio usluge prevoza kamena i utovara u vagone za firmu Teko Mining doo Beograd za potrebe Železnice Srbije.

Istakli bismo i dugogodišnju saradnju sa javnim preduzećem Kolubara Građevinar, Lazarevac, Xella DOO Vreoci, kao i građevinske radove na lokalnim nekategorisanim putevima u Opštinama Ljig i Lajkovac.

Dugogodišnje iskustvo i stalni razvoj firme, kao i izgradnja dobrih poslovnih veza na domaćem tržištu, čine da Agro-Hemik D.O.O. iz Ljiga brojne strane i domaće firme smatraju pouzdanim poslovnim partnerom.