Od Bačkog Brega ka Kikindi 100 na sat: Razmatra se gradnja brze saobraćajnice kroz Bačku i Banat – Večernje Novosti

Z. Radović | 27. februar 2020. 16:25 |

Raspisan tender za studiju opravdanosti za izgradnju brze saobraćajnice od mađarske do rumunske granice. „Putevi Srbije“ traže projektanta da nacrta put od Bačkog Brega, preko Sombora i Vrbasa do Kikinde

VOJVOĐANI bi narednih godina trebalo da dobiju novu modernu saobraćajnicu od graničnog prelaza sa Mađarskom do rumunske granice. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je javnu nabavku za Studiju opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – Nakovo.

Trasa je ravničarska i predviđeno je da se gradi paralelno sa postojećim državnim putem čija je dužina oko 175 kilometara. Procenjena vrednost javne nabavke je do 300 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost. Projektant koji bude izabran na tenderu trebalo bi da nacrta brzu saobraćajnicu u četiri trake kojom će vozila moći da idu 100 kilometara na sat.

Ovaj putni pravac jedna je od trasa koje su ucrtane u novi investicioni plan „Srbija 2025“ koji bi trebalo da se realizuje u narednih pet godina.

Izrada Studije opravdanosti je prvi korak koji investitor, „Putevi Srbije“, mora napraviti kako bi se realizovao ovaj projekat. Predsednik Aleksandar Vučić je nedavno izjavio da će najkasnije za tri ili četiri godine početi da se gradi brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Kikinde i ocenio da bi to bilo od presudnog značaja za dovođenje novih investitora u taj deo Srbije.

– Ovaj putni pravac predstavlja značajnu drumsku komunikaciju u funkciji saobraćajnog povezivanja Srbije sa Mađarskom i Rumunijom, a iz položaja deonice vide se njena važnost i uloga u regionu sa aspekta privrede – navodi se u javnom pozivu koji su objavili „Putevi“. – Predmetna trasa omogućuje vezu Bačke i Banata sa centralnom i zapadnom Srbijom preko auto-puta Beograd – Subotica. Primarni pravac je međusobno povezivanje svih delova Vojvodine brzom saobraćajnicom sa auto-putem E-75, koji se poklapa sa krakom C Panevropskog multimodalnog Koridora 10, preko koga ostvaruje vezu sa Beogradom i centralnom i zapadnom Evropom i na jugu sa Severnom Makedonijom, Bugarskom i dalje Bliskim istokom i Azijom.

U skladu sa raspoloživom planskom dokumentacijom projektanti će razmotriti i položaje eventualnih turističko-rekreativnih sadržaja i odmorišta u zoni saobraćajnice koja povezuje velike gradove Bačke i Banata.

TROŠKOVI IZGRADNjE

KOLIKO bi mogla koštati izgradnja brze saobraćajnice kroz Vojvodinu još se ne zna. Taj predračun će napraviti projektanti.

– Na osnovu ukupnog obima radova uz primenu jediničnih cena utvrđuju se ukupni troškovi izgradnje za svaku pojedinačno razmatranu varijantu trase – navode u „Putevima“. – Troškovi izgradnje puta iskazuju se u ukupnom iznosu i po kilometru. Potrebno je priložiti kompletan numerički proračun u tabelarnoj formi.

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:849827-Od-Backog-Brega-ka-Kikindi-100-na-sat-Razmatra-se-gradnja-brze-saobracajnice-kroz-Backu-i-Banat