Sandžačko pitanje pre 110 godina – Društvo – Dnevni list Danas – Danas

O zajedničkoj odbrani Novopazarskog Sandžaka i njenoj važnosti pisao je „Mali žurnal“ na današnji dan pre 110 godina.

Novinar na samom početku teksta ističe mogućnost stvaranja balkanske konfederacije i da bi njenim stvaranjem sva druga pitanja, osim odbrane Sandžaka, bila u drugom planu.

„Udruživanje balkanskih država ima poglaviti cilj, odbranu od najezde Austrije i Nemačke, tih jedinih neprijatelja Balkana“, piše u „Malom žurnalu“.

Novopazarski Sandžak, ističe se, ima veliki značaj za Srbiju, Balkan i Tursku.

„Taj neznatni teritorijum je životni nerv kako za Srbiju, tako i za Austriju, i od ovih dveju država, koja ga bude imala živeće – druga će uginuti. Za susednu Austrougarsku monarhiju Novopazarski Sandžak nema značaj kao oblas, već kao jedan od ekonomskih puteva, koji za austrijski izvoz ima najvećeg značaja.“

Austriji je izvoz tada bio potisnut sa svih strana, a kako autor teksta navodi jedino je mogla da izvozi na Balkan i u Malu Aziju i da bi to ostvarila mora da na sve načine pokušava da osvoji put Sarajevo-Mitrovica-Solun.

To ostvarivanje bilo bi propast Srbije, ali i ostalih država Balkana.

Sandžačko pitanje pre 110 godina 2
Foto: Screenshot/digitalna.nb.rs

„Po tome sudeći, rešenje balkanskog pitanja poklapa se u nekoliko sa rešenjem Sandžačkog pitanja, jer ako ovaj padne pod najezdom Germanaca, pašće i svi nacionalni ideali balkanskih državica.“

Srbija bi i sa i bez stvaranja balkanskog saveza država branila Novopazarski Sandžak.

Novinar „Malog žurnala“ u nastavku piše da bi Austrija posle nauspelih diplomatskih pregovora kao rešenje za osvajanje Sandžaka videla u ratu.

„U prvi mah celokupna akcija mora biti upravljena na Srbiju i Crnu Goru, koja će se prirodno prve odupreti najezdi. Što brže zauzeće Srbije i važnih puteva, koji vode ka Skoplju i u srcu Maćedonije biće glavna težnja operacija austrijskih armija.“

Srbija bi ukoliko bi se to desilo bila najviše izložena napadima i imala bi najveći broj žrtava.

Ističe se i značaj povezanosti srpskog i crnogorskog naroda, kao i da bi obe nacije imale pravo da postave svoje vojske u Sandžaku.
Izgradnja železničkih pruga i puteva u Sandžaku i južno od granice Srbije bi poslužili vojnim ciljevima, a navode se pruge koje bi spojile Srbiju i Crnu Goru preko Sandžaka i Jadranska železnica.

Postavljanje srpske vojske u Novopazarskom Sandžaku moglo bi, kako novinar piše, da dovede do „oružane akcije“ od strane Austrougarske i da bi to moglo da se desi dok balkanske države nisu spremne.

Zbog toga, one treba da rade na ostvarivanju ideje o savezu balkanskih država.

Ostvarivanje balkanske konfederacije je u interesu trojnog sporazume, te da bi „sile trojnog sporazuma i moralno i materijalno potpomagale akciju, koja bi bila upućena na to, da dalju germansku najezdu na Balkanu spreči“, piše na kraju teksta.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 110 godina, tačnije 1911. godine. Predmet analize je dnevni list Mali Žurnal, koji danas ne postoji. Novine su izlazile u Beogradu kao informativni dnevni list od 1894-1915, godine i potom 1920 godine. Vlasnik i odgovorni urednik bio je Jovan Živković. Vremenom, list se razvijao i tematski širio: imao je dobru dopisničku mrežu, pratio je kulturni život i političke događaje.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije.

https://www.danas.rs/drustvo/sandzacko-pitanje-pre-110-godina/