Preduzeće Agro-Hemik iz Ljiga raspolaže sa 16 vlastitih teretnih vozila i u mogućnosti je da organizuje prevoz svih vrsta građevinskih i praškastih materijala. Transport rasutog tereta zahteva specijalna vozila i opremu za tu namenu. Agro-Hemik vrši transport materijala cisternama za prevoz rasutog tereta, kiperima, šleperima i priključnim kiper vozilima. U rasute terete spadaju materijali koji se zbog svojih karakteristika prevoze neupakovani, u rasutom stanju.

Za svoje klijente obezbeđujemo sve neophodne dozvole za transport rasutog tereta, pripremamo dokumentaciju i, u slučaju, medjunarodnog transporta, završavamo carinske procedure i sve ostale špediterske radnje. Agro-Hemik svojim klijentima, uz potpisan ugovor, daje i garanciju da će posao obaviti u skladu sa dogovorom. Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@agro-hemik.com.

34

23

23