Jedna od najznačajnijih referenci kojom se u Agro-Hemik-u možemo pohvaliti nakon 25 godina postojanja, jeste veoma uspešna saradnja našeg preduzeća sa najvećom austrijskom građevinskom firmom Štrabag (Strabag), koja je angažovana na brojnim projektima u Srbiji, a sa kojom sarađujemo od 2011. godine do danas.

2014 godine smo izveli radove na izgradnji novog koloseka pruge Pančevo – Beograd za preduzeće Energoprojekt Beograd. Iste godine Agro-Hemik Ljig je angažovan od strane preduzeća JKP Putevi Kraljevo za potrebe komunalnog preduzeća Opštine Kraljevo.

Od 2014. do 2016. godine Agro-Hemik Ljig je bio angažovan na izgradnji Koridora 10 u okviru saradnje sa firmom Az Virt doo Beograd.

Iako je naša delatnost prvenstveno orijentisana na transport materijala vlastitim teretnim vozilima, istakli bismo i građevinske radove na lokalnim nekategorisanim putevima u Opštinama Ljig i Lajkovac.

Zahvaljujući stalnom usavršavanju i izgradnji dobrih poslovnih veza, Agro-Hemik D.O.O. iz Ljiga je pouzdani poslovni partner brojnih domaćih i inostranih kompanija.

34

30

30

30