Usvojen Izveštaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom – Danas

Gradski odbornici usvojili su Izveštaj  realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Beograda 2021-2030, za 2021. godinu, saopštila je danas Gradska uprava.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević istakla je da je Sekretarijat u periodu od donošenja Lokalnog plana preduzeo mere na realizaciji aktivnosti predviđenih planom.

„Planirane aktivnosti realizovane su u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za zaštitu životne sredine i u skladu sa finansijskim mogućnostima u protekloj godini. Donete je Odluke o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom, Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda, Odluka o utvrđivanju cene usluga za sakupljanje i transport komunalnog otpada, Odluka o ceni komunalne usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada, kao i Odluka o ceni za odlaganje i tretman otpada od građenja i rušenja“ rekla je Ivana Vilotijević.

Prema njenim rečima, u okviru Realizacije Ugovora o javno privatnom partnerstvu – u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada, nastavljeni su radovi na izgradnji postrojenja na deponiji u Vinči.

„Do kraja 2021. godine izgrađena nova sanitarna deponija, gornja platforma sa lagunama za procedne i atmosferske vode, interne saobraćajnice i komunalne staze, administrativna zgrada, operativna platforma, deo zelenog pojasa, postrojenje za tretman neopasnog otpada – plato drobilično postrojenje, nova inertna deponija I faza i dr. Dana 2. avgusta 2021. godine započeto je pružanje privremenih usluga od strane privatnog partnera“ dodala je sekretarka za zaštitu životne sredine.

Ona je dodala da su tokom 2021. godine završeni su hitni radovi na sanaciji potporne građevine na deponiji „Vinča“.

„Radovi su imali za cilj stabilizaciju klizišta na postojećoj deponiji komunalnog otpada u Vinči. Sanacija je bila neophodna jer se aktiviralo klizište deponovanog otpada, što je dovelo do oštećenja izvedenih radova i drenažnog sistema za prikupljanje procednih voda koji je sastavni deo potporne građevine. Nastavljene su aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje transfer stanica (TS) i centara za sakupljanje otpada sa postrojenjima za razdvajanje otpada, te su sprovedene aktivnosti radi izgradnje TS u Mladenovcu, TS u Rakovici, TS u Zemunu, i centra za sakupljanje otpada sa postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji GO Zemun“, rekla je Ivana Vilotijević.

Ona je istakla da je u cilju dostizanja odgovarajućeg stepena reciklaže nastavljena izrada Planova za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019-2029. godine. Dodala je da su tokom 2021. godine nastavljene aktivnosti kako bi se obezbedili uslovi za izgradnju i opremanje prostora i objekata za odlaganje i tretman građevinskog otpada i otpada od rušenja i kabastog otpada.

„Uklonjeno je 7.482 m3 otpada prilikom sprovođenja mera sanacije divljih deponija. U cilju rešavanja problema sanacije postojećih divljih deponija kao i prevencije nastanka novih, tokom 2021. godine realizovan je projekat „Mapiranje divljih deponija iz vazduha na teritoriji GO Palilula i GO Voždovac“.  U 2021. godini, Sekretarijat je ukupno izdao šest dozvola za upravljanje otpadom na teritoriji grada Beograd.  Promocija, popularizacija, rad sa građanima i udruženjima radi podizanja javne svesti pravilnog postupanja sa otpadom“ rekla je Ivana Vilotijević.

Kako je rekla, saradnja sa međunarodnim institucijama radi razmene iskustava i pružanja pomoći u upravljanju otpadom u Beogradu nastavljena je i u 2021. godini, te su doneti Akcioni plan za zeleni grada (GCAP) i Akcioni plan za održive izvore energije i klimu (SECAP).

Odbornici su usvojili Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Beograda za 2021. godinu. Obrazlažući izveštaj podsekretar za saobraćaj Nenad Matić je rekao da rezultati zajedničkog rada Sekretarijata, Saveta za bezbednost saobraćaja MUP-a RS i svih drugih relevantnih činilaca doprinose većoj bezbednosti u saobraćaju.

– U periodu od 2012 – 2021 postoji trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodima. Broj saobraćajnih nesreća sa povređenim licima koji je bio u porastu, naročito kada je u pitanju broj lica sa lakšim telesnim povredama zaustavljen je tokom 2020. godine – rekao je Matić.

Odbornici su usvojili Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Beograda za period od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021. godine.

Odgovarajući na odbornička pitanja koja su se odnosila na ove tačke, gradski menadžer Miroslav Čučković, istakao je da gradska vlast ulaže ogromna sredstva u zaštitu životne sredine.

– Komunalni i građevinski otpad mora da se odnosi na zakonom predviđena mesta. Izgradnja deponije građevinskog otpada sprečena je političkim činom i nema nikakve veze sa barom Reva. Tako se sprečava razvoj Beograda. Stotine hiljada kubika, koji bi trebalo da budu deponovane spremne su da budu reciklirane. U Vinči možemo da vidimo preradu građevinskog otpada koji daje kamen za izgradnju puteva. U ekologiju su u proteklom periodu uložene milijarde. U Beogradu je uloženo 600 miliona evra u postrojenja za odsumporavanje u TENT-u A i TENT-u B. Nova deponija u Vinči je koštala više stotina miliona evra, a tamo će ogromne količine otpada biti pretvorene u toplotnu energiju. Projekat „Čista Srbija“ doneo je Beogradu kilometre kanalizacione mreže širom grada. Biće izgrađeno pet fabrika za preradu otpadnih voda, čime će biti sprečeno dalje izlivanje otpadnih voda u naše reke – rekao je Čučković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

https://www.danas.rs/vesti/beograd/usvojen-izvestaj-o-realizaciji-lokalnog-plana-upravljanja-otpadom/